Servicii

IN AFACERI INTELIGENTE, NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL !


A nu lua în seamă riscurile la care afacerile sunt supuse, reprezintă primul şi cel mai important pas spre faliment sau, în caz de achiziţii, fuziuni sau investiţii de capital, spre pierderi financiare.
Un management eficient al riscurilor reprezintă, fără îndoială, o condiţie a succesului în afaceri.
CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE reprezintă pentru compania Dumneavoastră sau pentru Dumneavoastră personal, în calitate de întreprinzător, furnizorul de soluţii eficiente pentru un real BUSINESS INTELLIGENCE.
În mediul de afaceri de astăzi, BUSINESS INTELLIGENCE nu este o opţiune, este o necesitate.

DE CE NOI ŞI NU ALŢII?


Pentru că NOI PRIVIM DINCOLO DE APARENŢE şi astfel vă putem sprijini să luaţi cele mai bune decizii în afaceri.

CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE oferă servicii integrate de consultanţă şi investigaţii financiare în cel puţin 6 domenii de interes, în condiţii de strictă confidenţialitate.

ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL LITIGIILOR


Un management adecvat al litigiilor reprezintă o componentă esenţială pentru eficienţa în afaceri, având în vedere multitudinea acestor stări de fapt, deloc agreate de companii, care însă pot provoca efecte dintre cele mai distructive la nivelul situaţiilor financiare.
  In acest scop:
 • identificăm cele mai bune soluţii pentru gestionarea optimă a litigiilor pe toată durata desfăşurării acestora
 • rezolvăm situaţii extreme, complexe, defavorabile şi uneori disperate pentru companie
 • asigurăm un management performant în analiza şi soluţionarea litigiilor diverse cu care se confruntă companiile clienţilor noştri, oferind documentaţie şi reprezentare juridică prin echipele noastre de avocaţi, gestionând numai în primul an de activitate litigii pentru o valoare agregată de peste 1 miliard EUR

INVESTIGAŢII FINANCIARE ŞI ANALIZE DE TIP DUE DILIGENCE


Statisticile internaţionale demonstrează că un management defectuos al riscurilor asociate afacerilor face ca 5 din 10 afaceri să reziste în primul an de existenţă iar dintre acestea, numai una să atingă 5 ani de activitate.
  Compania noastră vă oferă:
 • analize şi evaluări necesare unei implementări de succes a unor investiţii străine în România, inclusiv asistenţă specializată
 • informaţii în afaceri, la nivel naţional şi internaţional, în scopul evitării de pierderi financiare prin prevenirea investiţiilor ineficiente
 • identificarea riscurilor asociate afacerii, în caz de achiziţii de companii, fuziuni sau pentru orice alt tip de investiţii, care presupun cunoaşterea reală şi completă a situaţiei economico-financiare şi legale a afacerii, în vederea prevenirii pierderilor de capital
 • protecţia intereselor financiare ale companiei dumneavoastră, printr-un management eficient al riscurilor la care aceasta este supusă şi prin evitarea implicării în contracte sau tranzacţii ineficiente, nerentabile
 • analize de risc pentru finanţatori în vederea evitării expunerii la neperformanţă
 • contracararea acţiunilor ostile ale concurenţei neloiale, îndreptate împotriva intereselor financiare ale companiei dumneavoastră
 • servicii de investigaţii financiare pentru analiza şi evaluarea planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate prezentate în vederea unor investiţii sau altor operaţiuni asociate
 • asistenţă în încheierea de contracte avantajoase şi în evitarea tranzacţiilor ineficiente, inclusiv în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor
 • furnizarea de informaţii în afaceri de natură economico-financiară, juridică şi de marketing din baza proprie de date, în vederea poziţionării corespunzătoare pe piaţă
 • analize de oportunitate, studii de fezabilitate, studii de piaţă, cercetări de marketing

ASISTENŢĂ ÎN AFACERI, CONSULTANŢĂ ÎN DEZVOLTAREA AFACERII


Nevoia de siguranţă în afaceri devine stringentă, maximizarea profiturilor şi minimizarea pierderilor reprezentând un obiectiv fundamental strategic.
  Compania noastră vă oferă:
 • asistenţă în managementul tranzacţiei
 • analize şi evaluări asupra poziţionării afacerii, studiul pieţei în amonte şi aval, implicaţii asupra activităţii companiei dumneavoastră
 • sprijin în desfăşurarea activităţilor companiei, cu grad ridicat de dificultate, care necesită asistenţă de specialitate în afaceri, în scopul eficientizării respectivelor operaţiuni economico-financiare
 • analiza calitativă a activităţii managerilor executivi pentru proprietarii – acţionari de companii, în scopul determinării modului în care aceştia gestionează capitalul companiei
 • analiza deciziilor luate de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi a modului în care aceste decizii sunt implementate de către Managementul Executiv (inventarul deciziilor, analiza necesităţii şi oportunităţii deciziilor precum şi a consecinţelor acestora, influenţele deciziilor asupra contului de profit/pierdere)
 • analiza calitativă a contractelor cu clienţii/furnizorii
 • analiza modului de folosire a creditelor bancare, comerciale, fiscale sau ale asociaţilor
 • analiza creanţelor/datoriilor
 • analiza litigiilor cu impact patrimonial
 • analiza despăgubirilor acordate, amenzi, penalităţi, majorări plătite pentru diverse operaţiuni financiare neefectuate la termen
 • ASISTENŢĂ ÎN RESTRUCTURAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ

   Compania noastră vă oferă:
  • analiza diagnostic a companiei dumneavoastră
  • aplicarea metodelor de analiză financiară şi non-financiară, inclusiv tehnicile „Z” de identificare a stării de faliment, dar şi cele PEST, SWOT şi ARGENTI, pentru determinarea punctelor slabe ale companiei şi restructurării activităţii acesteia în vederea maximizării profitului şi minimizării pierderilor
  • implementarea la nivelul companiei dumneavoastră a instrumentelor manageriale, de conducere eficientă a firmei
  • implementarea mix-ului de marketing, prin tehnici superioare şi eficiente de mărire şi fidelizare a segmentului de consumatori
  • asistenţă în externalizarea de active sau activităţi
  • asistenţă în desfăşurarea procedurilor de salvare a firmei de la situaţii de prefaliment

  ASISTENŢĂ ÎN DOMENIUL FINANŢĂRILOR

   Compania noastră vă oferă:
  • identificarea fluxurilor de capital necesare pentru diverse proiecte de investiţii, la cele mai avantajoase costuri şi pe perioade rezonabile de timp
  • identificarea celor mai eficiente operaţiuni de plasament a resurselor financiare în afaceri, active (mobiliare şi imobiliare etc.), cu un grad înalt de rentabilitate pentru investitor

  CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ ÎN RECUPERAREA CREANŢELOR


  Un management necorespunzător al creanţelor, în special în domeniul recuperării acestora şi al datoriilor, poate să producă disfuncţii la nivelul rentabilităţii companiei şi chiar blocaje economico-financiare.
   In acest scop:
  • asigurăm analiză şi evaluare asupra portofoliului de creanţe, prezentarea de soluţii în variante de recuperare a creanţelor, la o valoare egală sau apropiată de valoarea lor nominală, actualizată
  • oferim asistenţă în derularea procedurilor de recuperare
  • în situaţii de reorganizare judiciară sau faliment, oferim asistenţă de specialitate în vederea maximizării procesului de lichidizare a activelor sau de repoziţionare a companiei pe piaţă, atunci când situaţia o permite

  Compania CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE garantează tuturor clienţilor care apelează la serviciile noastre alegerea variantei ce va asigura succesul, atât prin consultanţii noştri specializaţi pe probleme comerciale, economico-financiare, de fiscalitate, cât şi prin avocaţii cu care colaborăm.